Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: PGS.TS Ngô Kim Thanh
Giá ebook: 35,000 VNĐ
Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Văn Mạnh - PGS.TS. Nguyễn Đình Hòa (Đồng chủ biên)
Giá ebook: 45,000 VNĐ
Tác giả: TS. Nguyễn Thành Hiếu (Chủ biên)
Giá ebook: 58,000 VNĐ
Tác giả: PGS.TS. Trần Việt Lâm
Giá ebook: 22,000 VNĐ