Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: ThS. Nguyễn Trường Duy, ThS. Võ Đức Dũng, PGS.TS Nguyễn Thanh Hải, ThS. Nguyễn Duy Thảo
Giá ebook: 70,000 VNĐ
Tác giả: ThS. Lê Thanh Đạo, PGS.TS Trần Thu Hà, ThS. Lê Hoàng Minh
Giá ebook: 40,000 VNĐ
Tác giả: PGS.TS Phan Văn Ca, ThS. Trương Ngọc Hà, ThS. Trương Quang Phúc
Giá ebook: 35,000 VNĐ
Tác giả: ThS. Đặng Minh Phụng
Giá ebook: 45,000 VNĐ
Tác giả: Trần Văn Chánh ( Sưu tầm & Giới thiệu)
Giá ebook: 33,000 VNĐ