Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Khoa Văn học - Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh - La Mai Thi Gia (chủ biên) - Phan Xuân Viện - Lê Thị Thanh Vy
Giá ebook: 41,000 VNĐ
Tác giả: Khoa Văn học - Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh - La Mai Thi Gia (chủ biên) - Phan Xuân Viện - Lê Thị Thanh Vy
Giá ebook: 29,000 VNĐ
Tác giả: Giáng Hương
Giá ebook: 32,000 VNĐ
Tác giả: Virginia Woolf
Giá ebook: 48,000 VNĐ
Tác giả: Hà Minh Hồng - Trần Nam Tiến
Giá ebook: 58,000 VNĐ