Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: ThS. Nguyễn Đình Phú - ThS. Phan Vân Hoàn - ThS. Trương Ngọc Anh
Giá ebook: 40,000 VNĐ
Tác giả: TS. Nguyễn Tấn Dũng - TS. Nguyễn Quang Vinh - TS. Châu Thanh Tuấn
Giá ebook: 30,000 VNĐ
Tác giả: ThS. Lê Thanh Đạo, PGS.TS. Trần Thu Hà, ThS. Lê Hoàng Minh
Giá ebook: 25,000 VNĐ
Tác giả: ThS. Hoàng Nguyên Lý - ThS. Phạm Văn Hiển - ThS. Lê Thị Thanh Hải - ThS. Nguyễn Hồng Nhung
Giá ebook: 30,000 VNĐ
Tác giả: ThS. Nguyễn Quang Huy - ThS. Lê Thị Mai Trang - ThS. Hoàng Thị Minh Thả
Giá ebook: 30,000 VNĐ